Blog

Styczeń 1945

Koniec stycznia 1945 roku był dla mieszkańców Podtatrza długo wyczekiwanym kresem niemieckiej okupacji. Przeczuwając nadciągającą klęskę Niemcy stopniowo zaczęli opuszczać Zakopane już od lata 1944 roku. Na niebie coraz częściej można było zobaczyć alianckie bombowce, a od późnej jesieni 1944 roku mieszkańcy Podtatrza mogli już wyraźnie słyszeć odległe odgłosy salw artyleryjskich, swoje działania intensyfikował również [...]

Bracia Kupcowie

W styczniu 1940 roku funkcjonariusze zakopiańskiego gestapo aresztowali pochodzących z Poronina braci Kupców. Rodzeństwo (Jan, Józef, Karol, Bolesław, Władysław i Antoni) zaangażowało się w pracę konspiracyjną od samego początku okupacji niemieckiej, a w ich domu mieścił się punkt przerzutowy dla chcących przedostać się z kraju na Zachód. Do zatrzymania braci doszło wskutek donosu szewca, którego [...]

Słupek graniczny z okresu okupacji

21 listopada 1939 roku w Zakopanem zostało podpisane niemiecko-słowackie porozumienie dotyczące przebiegu granicy pomiędzy terenami Generalnego Gubernatorstwa i Słowacji. Nowopowstałe państwo słowackie jesienią 1939 roku otrzymało miejscowości na Spiszu i Orawie, które do wybuchu II wojny światowej były przedmiotem sporu pomiędzy Polską i Czechosłowacją. Przebieg nowej granicy pokrywał się z granicą Galicji i Węgier z [...]

Franciszek Lassak

Ostatnio mieliśmy okazję spotkać się z panią Anną Jankowską, która podzieliła się z nami historią swojego taty, Franciszka Lassaka, więźnia Palace. Franciszek Lassak urodził się 28 stycznia 1924 r. Mieszkał w Bustryku wraz ze swoimi rodzicami, Janem i Marią, oraz trójką rodzeństwa. Zajmowali się pracą na gospodarstwie, jak również zaopatrywali w żywność zakopiańskie pensjonaty i [...]

Franciszek Śnieżek

Franciszek Śnieżek urodził się 10 lutego 1922 roku w Zakopanem. Był synem Zofii i Franciszka Śnieżków. Miał starszą siostrę Bronisławę, brata Jana, a także dwie młodsze siostry – Marię i Helenę. Mieszkał wraz z rodzicami w domu wczasowym „Melior” przy ul. Piłsudskiego (obecnie pensjonat „Polana”). W domu nazywany był Kazkiem. Przed wojną był nauczycielem prac [...]

Leopold Bednarczyk

Leopold Bednarczyk urodził się 13.11.1904 roku w Cichem. Był synem Józefa Bednarczyka – rolnika, posła na sejm w trzech kolejnych kadencjach. Leopold po uzyskaniu matury w gimnazjum w Nowym Targu studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w szpitalu powiatowym w Nowym Targu. Ze względu na podpisanie przez niego protestu brzeskiego, [...]

Ludwik Mayre

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję spotkać się z panem Pawłem Maciukiewiczem, wnukiem więźnia „Palace” oraz KL Auschwitz – Ludwika Mayre. Paweł Maciukiewicz, będący historykiem z wykształcenia, opowiedział nam ogromnie interesującą historię swojego dziadka. Ludwik Mayre urodził się we Wiedniu w 1899 roku. W latach 1917-1918 służył w armii austriackiej na froncie włoskim. W 1918 roku [...]

Eugeniusz Kowalczyk

Eugeniusz Kowalczyk urodził się 6 października 1921 roku w Poroninie. Od 1 października 1940 roku pracował w zakopiańskim Zarządzie Miejskim w wydziale żywnościowym i gospodarczym (Abteilung Ernaehrung und Landwirtschaft oraz Wirtschaftsabteilung). Siedziba tego wydziału ulokowana była na I piętrze ratusza (Rathaus) – mieszczącego w budynku „Bazaru Polskiego” (obecnie Krupówki 41). Jak sam wspomina do jego [...]

Józef i Emilia Berestko

7 października 1936 roku w Zakopanem zawarto trójstronną umowę, na mocy której Józef Berestko zakupił materiał budowlany potrzebny do wzniesienia bufetu – schroniska na Polanie Pisanej w Dolinie Kościeliskiej. Wykończony budynek, wraz z parcelą, Stanisław Pitoń z żoną oddali w dzierżawę Berestce na okres 10 lat, począwszy od 1 grudnia 1937 roku. Niewielki bufet, zlokalizowany [...]