Tags: #Mayre

Ludwik Mayre

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję spotkać się z panem Pawłem Maciukiewiczem, wnukiem więźnia „Palace” oraz KL Auschwitz – Ludwika Mayre. Paweł Maciukiewicz, będący historykiem z wykształcenia, opowiedział nam ogromnie interesującą historię swojego dziadka. Ludwik Mayre urodził się we Wiedniu w 1899 roku. W latach 1917-1918 służył w armii austriackiej na froncie włoskim. W 1918 roku [...]