STOWARZYSZENIE MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA „PALACE” – KATOWNIA PODHALA

Muzeum Tatrzańskie przejmuje opiekę nad Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” i wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala, będzie kontynuowało ochronę nad zgromadzonymi zbiorami, które będą eksponowane na nowo tworzonej ekspozycji, rozmieszczonej w całym gmachu Palace.

Palace pozostaje siedzibą Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala. O wszelkich inicjowanych przez Stowarzyszenie działaniach można dowiedzieć się na stronie Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” (strona w przebudowie).

Fotografia kolorowa. Przedstawia grupę ludzi stojących w pomieszczeniu. Na ścianach zamontowane tablice z wieloma czarno-białymi zdjęciami .