Troska o pamięć

Muzeum Palace powstaje w trosce o pamięć należną wszystkim ofiarom terroru II wojny światowej.

Naszym zadaniem jest należyte uszanowanie świadków i świadectw przeszłości. Prowadzone prace badawcze mają na celu właściwe rozpoznanie historii, celem przekazania całej prawdy o wydarzeniach z przeszłości – przyszłym pokoleniom.

Muzeum Tatrzańskie prowadzi zbiórkę pamiątek oraz wspomnień z okres niemieckiej okupacji na Podtatrzu. Zapraszamy do włączenia się w tworzenie Muzeum Palace. Każdy z nas może pomóc zbudować Muzeum Palace poprzez udział w zbiórce pamiątek, przekazywanie świadectw i udzielanie wywiadów na temat II wojny światowej na Podtatrzu. Zależy nam, aby uczestnicy tamtych tragicznych wydarzeń, ich rodziny, bliscy i znajomi mieli możliwość wypowiedzenia się o swoich przeżyciach, wspomnieniach. Świadectwa historii są dokumentowane i bezpiecznie przechowywane w jednym Muzeum.

Eksponaty można przekazywać w drodze darowizny lub udostępnić w czasowy depozyt, Muzeum może także wykonać ich kopię lub digitalizację. Wiemy, że pieczołowicie przechowywane pamiątki rodzinne po bliskich, którzy doświadczyli kataklizmu wojny, są niczym bezcenne relikwie. Gryps z więzienia, list z obozu czy wyblakła fotografia są często utożsamiane z ukochaną osobą. Jesteśmy jednak przekonani, że wspólnie wypracujemy model działania, który pomoże podzielić się świadectwem historii tak, aby pamięć o wydarzeniach z przeszłości bezpiecznie przetrwała w Muzeum Palace.

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o pomoc w odnalezieniu i dotarciu do najstarszych mieszkańców przedwojennego powiatu nowotarskiego, na który rozciągał się dystrykty posterunku Gestapo z Palace, a którzy z pewnością posiadają bezcenne informacje o wydarzeniach mających miejsce podczas II wojny światowej.

We wszystkich czynnościach, związanych z wolą przekazania pamiątek i wspomnień, Muzeum Tatrzańskie oferuje pomoc, jesteśmy do zawsze do Państwa dyspozycji.

W ramach inicjowanych działań, Muzeum Palace służy także wsparciem i pomocą merytoryczną w przedmiocie poszukiwań członków rodziny, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Dzięki nawiązanym współpracom ze specjalistycznym jednostkami możemy Państwa nakierować na właściwe instytucje świadczące profesjonalną pomoc w trudnych sprawach związanych z poszukiwaniami bliskich.

Szczegółowe informacje dotyczące Muzeum Palace można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 535 602 444, e-mail: palace@muzeumtatrzanskie.pl