• Home
  • Aktualności

Muzeum Tatrzańskie odkupiło od Miasta Zakopane Katownie Podhala – Palace

Rozpoczynamy pracę na rzecz utworzenia Muzeum Palace.

Na zakup nieruchomości dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8 ml 630 tys. zł przekazał Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński. Fundusze otrzymane z rządu stanowią trzy czwartej całkowitej wartości nieruchomości. Pozostałą część przekazało Miasto Zakopane w formie darowizny. Przeniesienie prawa własności oraz dokonanie darowizny było możliwe na podstawie Uchwały Rady Miasta Zakopane, która 30 czerwca 2021 r. przychyliła się do wniosku o przekazanie budynku Muzeum Tatrzańskiemu.

Uroczyste podpisanie aktu notarialnego, które odbyło się 13 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Zakopane. Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowała Członek Zarządu Iwona Gibas, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Gubała, Miasto Zakopane – Burmistrz Leszek Dorula, Zastępcy Burmistrza Tomasz Filar oraz Agnieszka Nowak Gąsienica, Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Jan Gluc, Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Zakopane Lucyna Galica-Jurecka, a Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – Dyrektor Anna Wende-Surmiak, Zastępcy Dyrektora Katarzyna Para oraz Michał Murzyn.