Słupek graniczny z okresu okupacji

21 listopada 1939 roku w Zakopanem zostało podpisane niemiecko-słowackie porozumienie dotyczące przebiegu granicy pomiędzy terenami Generalnego Gubernatorstwa i Słowacji. Nowopowstałe państwo słowackie jesienią 1939 roku otrzymało miejscowości na Spiszu i Orawie, które do wybuchu II wojny światowej były przedmiotem sporu pomiędzy Polską i Czechosłowacją. Przebieg nowej granicy pokrywał się z granicą Galicji i Węgier z 1918 roku, jednak sama linia wymagała wytyczenia jej w terenie – w związku z tym fragmenty granicy, które nie pokrywały się z jej przedwojennym przebiegiem oznaczono granitowymi słupkami, na których wyryto litery D (strona niemiecka) i S (strona słowacka). Dzięki pomocy Babiogórskiego Parku Narodowego udało nam się pozyskać jeden z niewielu ocalałych egzemplarzy, który najprawdopodobniej w latach 60-tych został wykopany i wykorzystany jako stopień na szlaku turystycznym. Granitowy niemiecko-słowacki słupek graniczny będzie elementem ekspozycji Muzeum Palace jako cenna materialna pamiątka okresu okupacji.
Od czasów II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat i wielu świadków tamtych wydarzeń już odeszło, dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnianie materiałów, relacji, świadectw i pamiątek z tamtego okresu, dzięki czemu każdy z nas może mieć swój udział w upamiętnieniu wydarzeń i ofiar II wojny światowej na Podtatrzu.