Historia Piotra Kossewskiego – więźnia Palace

Mieliśmy wielką przyjemność spotkać się z rodziną Piotra Kossewskiego.

Piotr Kossewski zamieszkał w Zakopanem ok. 1922 r. Tęsknota za górami Kaukazu, pochodzącej z Armenii żony Piotra, zadecydowała o wyborze miejsca do życia dla całej rodziny. Kossewscy na zakopiańskich Tatarach wybudowali rodzinny dom. Na Kamieńcu znajdował się bardzo nowoczesny zakład lakierniczy Piotra. W Zakopanem tętniło życie rodzinne i towarzyskie Kossewskich. Wybuchła II wojna światowa. Piotr i jego syn Aleksander zaangażowali się w konspiracyjną działalność. W domu na Tatarach kolportowana była prasa podziemna – „Orzeł Biały”.
W wyniku donosu, wiosną 1941, za posiadanie radioodbiornika w zakopiańskim domu, Gestapo aresztowało Piotra Kossewskiego. Po torturach w Palace, zakwalifikowany jako więzień polityczny, 5 czerwca 1941 r. trafił do KL Auschwitz, gdzie zginął 5 sierpnia 1942 r. Jak wiele ofiar nazistowskich zbrodni, Piotr Kossewski nie miał pogrzebu, nie ma grobu. W związku z przypadającą 5 sierpnia 80. rocznicą śmierci Piotra, Muzeum Palace ma nadzieję wesprzeć rodzinę Kossewskich w zorganizowaniu uroczystego i zasłużonego pochówku na Nowym Cmentarzu w Zakopanem. Po 80 latach nieobecności, Piotr Kossewski powróci do Zakopanego, do domu, do ukochanej żony Katarzyny.
Dziękujemy Panu Ryszardowi i Panu Bogdanowi, wnukom Piotra Kossewskiego, którzy wraz z rodzinami, włączyli się w zbiórkę pamiątek z okresu II wojny światowej na Podtarzu i przekazali do Muzeum Tatrzańskiego dokumenty po Piotrze Kossewskim.
Pamięć o Piotrze Kossewskim przetrwa w Muzeum Palace.