Ostatni numer „Zakopanego”

Strona tytułowa ostatniego numeru dwutygodnika „Zakopane”, który miał trafić do sprzedaży 1 września 1939 roku.

W ostatnim wydaniu „Zakopanego” opublikowano odpowiedź redaktora naczelnego pisma, Artura Seelieba, na list niezadowolonego ze swojego pobytu turysty, w którym ubolewał on min. nad wysokością taksy klimatycznej oraz nad panującym „barbarzyństwem, menażerią i bałaganem”. Duży artykuł został poświęcony także genezie słynnego sporu o przynależność Morskiego Oka. Co ciekawe, w ostatnim wydaniu znajdujemy tylko jedną niewielką wzmiankę poświęconą napiętej sytuacji międzynarodowej, w której czytelnicy wzywani są do składania datków na Fundusz Obrony Narodowej. Sporo miejsca poświęcono planowanemu „Tygodniowi Gór”, który miał się odbyć w Zakopanem w dniach 7-12 września. W niepodpisanym artykule na stronie tytułowej czytamy: „tej ziemi nie damy i bronić jej będziemy do ostatniego tchu i do ostatniej kropli krwi”. Tego samego dnia Zakopane było już pod niemiecką okupacją…

(„Zakopane” Nr 17, 1.09.39 r., ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego)