• Home
  • Aktualności

Pani Lucyna Galica-Jurecka z wyróżnieniem w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość”.

Pani Lucyna Galica-Jurecka została wyróżniona za swoją wieloletnią aktywną działalność w Stowarzyszeniu Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala oraz liczne inicjatywy edukacyjne. Wręczenie nagród odbyło się 4 grudnia w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. W uroczystości wziął udział również dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Michał Murzyn.

Nagroda „Pamięć i Tożsamość” przyznawana jest osobom i organizacjom społecznym z województwa małopolskiego za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury m.in. w kategorii „Osoba”. Nagrody otrzymują osoby, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie w projekty, bądź wydarzenia poruszające tematykę historyczną przyczyniają się do propagowania historii Polski i postaw patriotycznych, a także pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym.