Blog

Muzeum Tatrzańskie odkupiło od Miasta Zakopane Katownie Podhala – Palace

Rozpoczynamy pracę na rzecz utworzenia Muzeum Palace. Na zakup nieruchomości dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8 ml 630 tys. zł przekazał Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński. Fundusze otrzymane z rządu stanowią trzy czwartej całkowitej wartości nieruchomości. Pozostałą część przekazało Miasto Zakopane w formie darowizny. Przeniesienie prawa własności oraz dokonanie [...]