Aleksander Kossewski – Sprawiedliwy wśród Nardów Świata

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Jedną z osób zaangażowanych w ratowanie w czasie II wojny światowej Żydów, był zakopiańczyk, syn Piotra Kossewskiego – Aleksander, zwany Czarnym Olkiem.
Po zamordowaniu w KL Auschwitz ojca, Piotra Kossewskiego, Czarny Olek opuścił Zakopane, nie ustawał jednak w pracy konspiracyjnej. Po aresztowaniu przez krakowskie gestapo, z racji umiejętności pracy w zawodzie stolarza, został przez nazistów zatrudniony jako pomoc przy bieżących remontach w placówce gestapo przy ul. Pomorskiej w Krakowie. Dzięki właściwie nieograniczonemu dostępowi do pomieszczeń biurowych gestapowców, Czarny Olek kopiował, podrabiał i dystrybuował dokumenty umożlwiające ucieczkę Żydom.
W podzięce za uratowanie życia 246 Żydów, 24 grudnia 1979 r. Instytut Yad Vashem nadał Aleksandrowi Kossewskiemu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
Czyny Czarnego Olka upamiętnia drzewko oliwne zasadzone przez Aleksandra w 1980 roku w Ogrodzie Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem: World Holocaust Center, Jerusalem.
Historie życia swojego dziadka – Aleksandra spisała wnuczka Anna. Pamięć o bohaterskich czynach Piotra i Aleksandra jest dumnie podtrzymywana przez członków rodziny Kossewskich.