81. rocznica zamordowania Stanisława Kopkowicza

21 marca minęła 81 rocznica śmierci Stanisława Kopkowicza.

Przy symbolicznej mogile, wspólnie z Miastem Zakopane i Obwód Tatrzański ZHR, przyszło nam wspomnieć młodego chłopaka, harcerza, speleologa, maturzystę, członka Organizacji Orła Białego i Związku Walki Zbrojnej, syna architekta Franciszka Kopkowicza.
W 1930 roku Biuro Architektoniczno – Budowlane Franciszka i Leona Kopkowiczów ukończyło projekt gmachu modernistycznego pensjonatu Palace. W 1940 roku w tym właśnie Palace za walkę o wolną Polskę katowany był najstarszy syn Franciszka Kopkowicza – Stanisław.
Stasiu Kopkowicz, złapany przez okupanta późnią wiosną 1940 roku na granicy węgierskiej, wraz z kolegami, z Franciszkiem Śnieżkiem i Jerzym Firsoffem został przewieziony do więzienia w Czarnym Dunajcu, następnie do zakopiańskiej katowni Palace i dalej do Krakowa, do więzienia przy ul. Montelupich. 20 czerwca 1940 roku Stasiu Kopkowicz trafił do KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 804.
Po otrzymaniu informacji o śmierci syna, Franciszek Kopkowicz sprowadził prochy Stasia z KL Auschwitz w metalowej urnie oznaczonej numerem 2811 i pochował na Nowym Cmentarzu w Zakopanem w grobowcu przyjaciela, burmistrza Leopolda Winnickiego. Wraz z prochami Stasia, rodzina Kopkowiczów sprowadziła także urnę z prochami Jerzego Firsoffa, narzeczonego Ewy Winnickiej. Z inicjatywy siostry stryjecznej Stasia, mgr inż. arch. Danuty Kopkowicz w 2003 roku urna z jego prochami została ekshumowana i przeniesiona do ufundowanego grobu-kapliczki. Pogrzeb Stasia odbyły się 26 września 2003 roku. Uroczystość była wspierana przez Stowarzyszenie – Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem, Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, Gimnazjum Nr 1 w Zakopanem i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Zakopane.
Fundamentalne znaczenie dla odkrycia historii Stanisława Kopkowicza ma bezinteresowna działalność społeczna i praca naukowa Pana Lesława Dalla.
Jaki był Stasiu Kopkowicz? We wspomnieniach kolegów z drużyny, spisanych przez Bronisława Kłosowskiego w niewydanym dziele pt. „Spadkobiercy druha Kopkowicza” możemy przeczytać:
„O ile miałbym typować któregoś z bohaterskich harcerzy na patrona harcerstwa w Zakopanem to bez wahania wybrałbym Stanisława Kopkowicza”.
Stasiu Kopkowicz, zamordowany 21 marca 1941 roku w KL Auschwitz, miał 19 lat.