• Home
  • Aktualności

83 rocznica pierwszej wywózki więźniów „Palace” do Auschwitz

14 czerwca 1940 r. do Auschwitz został wysłany pierwszy transport więźniów, wśród których znajdowało się 23 więźniów „Palace”.
Wspólnie z członkami rodzin aresztowanych, władzami Miasta Zakopane, Starostwa Tatrzańskiego, członkami Stowarzyszenia Muzeum Walk i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala, proboszczem Parafii Świętego Krzyża oraz przedstawicielami mediów upamiętniliśmy to wydarzenie oddając hołd ofiarom II wojny światowej.
Dziękujemy za Państwa pamięć i zaangażowanie.