Konserwacja drewnianych tablic pamiątkowych

W trosce o cenne obiekty zdemontowaliśmy tablice pamiątkowe, które były dotychczas umieszczone na ogrodzeniu przed budynkiem „Palace”. Tablice projektu wieloletniego kustosza izby pamięci, dra Wincentego Galicy, zostaną poddane konserwacji, a w przyszłości staną się cennym elementem projektowanej ekspozycji. Wkrótce na dotychczasowym miejscu zawisną nowe kopie tablic pamiątkowych.